Zajęcia w szkole dla rodziców

0
901

10 listopada 2016 r. odbyły się pierwsze zajęcia w ramach III edycji Szkoły dla Rodziców. Zajęcia dotyczyły „Nauki poprzez zabawę” poprowadziły je psycholog Jolanta Górak-Bożęcka oraz neurologopeda Beata Koterwa. Podczas warsztatów rodzice dowiadywali się jak w prosty sposób połączyć naukę i zabawę, tak by dziecko chętnie zdobywało nową wiedzę i pogłębiało swoje zainteresowania.

Kolejne zajęcia „Szkoły dla Rodziców” odbędą się już 17 listopada. Tematem spotkania będzie „Małżeństwo – związek szczególny. Sztuka porozumiewania się i rozwiązywania konfliktów”.

Wszystkie zaplanowane spotkania odbywają się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie. W każdych z nich, uczestniczyć będzie animator dla dzieci.

Projekt ma na celu wzmocnienie miechowskich rodzin, a także świadome budowanie przyszłości dzieci poprzez rozwój i edukację rodziców.

Zapisy na kolejne zajęcia odbywają się w Referacie Spraw Społecznych, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Henryka Sienkiewicza 25, II piętro, pokój nr 214, 215, tel.: 41 383 00 40, wew. 14, 501 225 087.

Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego z budżetu państwa  w ramach realizacji Rządowego programu na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

(mg)