Sprzęt strażacki dla OSP Nieszków – „Bezpieczna Małopolska 2016”

0
1564

26 października 2016 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszkowie dokonano uroczystego przekazania sprzętu i umundurowania ochronnego w celu zapewnienia gotowości bojowej OSP Nieszków realizowanego w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2016” współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Udział w wydarzeniu wzięli:

 1. Adam Domagała – radny  Sejmiku Województwa Małopolskiego
 2. Marta Vozsnak – wójt Gminy Słaboszów
 3. Apoloniusz Dulewski – przewodniczący Rady Gminy w Słaboszowie
 4. dh Marek Drożdż – prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Słaboszowie
 5. dh Stanisław Krawiec – komendant gminny OSP
 6. dh Stanisław Nowak – prezes OSP Nieszków

oraz członkowie Zarządu OSP Nieszków

Zakres realizacji wniosku w ramach Bezpieczna Małopolska 2016 obejmował zakupy:

 1. Agregatu prądotwórczego – 1 szt.
 2. Odzieży ochronnej do działań bojowych w ilości – 6 kpl. składającej się z ubrania specjalnego, hełmu, rękawic, kominiarki oraz butów.
 3. Zestawu PSP R1  – 1 szt. z kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną wg. standardu 2013.

Zadanie zrealizowano przy udziale następujących środków:

 1. dotacja Województwa Małopolskiego – 15 300,00 zł.
 2. dotacja Firm Ubezpieczeniowych – 9 240,00 zł
 3. dotacja MSWiA – 1 500,00 zł
 4. środki własne (dotacja z gminy) – 7 044,00 zł

 Razem brutto – 33 084,00 zł.