Droga gminna Poradów – Bukowska Wola po modernizacji

0
1478

Zakończono modernizację drogi gminnej  Poradów – Bukowska Wola, dł. 1,155 km. Zakres przedmiotowy zadania obejmował roboty przygotowawcze, ziemne, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej.

Inwestycja dofinansowana była w wysokości 50 % przez Województwo Małopolskie w ramach środków przeznaczonych na ochronę gruntów rolnych. Zadanie sfinansowane zostało także ze środków z  budżetu gminy oraz funduszu sołeckiego miejscowości Poradów.

Wykonawcą inwestycji było konsorcjum „PRODiM” z Krakowa. Wykonane prace modernizacyjne na odcinku Poradów – Bukowska zapewnią mieszkańcom sołectw lepszą dostępność do gruntów rolnych.

(mg)