W Przybysławicach oszczędzają z SKO

0
2122
Uczniowie w Przybysławicach wiedzą jak oszczędzać z SKO - miechowski.pl
Uczniowie w Przybysławicach wiedzą jak oszczędzać z SKO - miechowski.pl

Umiejętności właściwego gospodarowania pieniędzmi powinniśmy się uczyć od najmłodszych lat. Zgodnie z tą tezą przy szkołach działają Szkolne Kasy Oszczędności. Jedną z placówek, która prowadzi SKO jest Społeczna Szkoła Podstawowa w Przybysławicach (gmina Kozłów).

W czwartek 27 października 2016 roku w murach tej szkoły odbył się apel poświęcony oszczędzaniu, który wraz z uczniami przygotowała Jolanta Koterwa. Prócz rodziców i ich dzieci oraz dyrekcji placówki, wśród gości znalazła się Anna Jawor, dyrektor kozłowskiego Oddziału Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

W przybysławickiej szkole w SKO oszczędza 30 uczniów, którzy za pomocą książeczki i czynionych za jej pomocą wpłat i wypłat uczą się gospodarować swoimi pieniędzmi. Biorą także udział w konkursach związanych z oszczędzaniem, szkolnych i pozaszkolnych. Zorganizowany tego dnia przybliżył jeszcze zebranym tę tematykę. Oszczędność nie jest rzeczą złą – przekonywali uczniowie w przygotowanych scenkach wspominając m.in.: „Warto pamiętać, ze od waszej wytrwałej oszczędności zależy wasz dostatek w przyszłości.

Miłym akcentem apelu było wręczenie dyplomu wraz ze specjalnymi podziękowaniami dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Przybysławicach i opiekun SKO – Jolancie Koterwa. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych za pośrednictwem dyr. Anny Jawor złożył wyrazy wdzięczności za udział w II edycji konkursu SKO – Młodzi Mistrzowie Oszczędzania i tym samy za wkład w krzewienie idei oszczędzania wśród uczniów.

Krzysztof Capiga