„Jedynka” po termomodernizacji

0
1130
Nowy wygląd
Nowy wygląd "Jedynki" po termomodernizacji

Skończyły się prace związane z realizacją zadania dotyczącego termomodernizacji budynku użyteczności publicznej tj. Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie. Zakres wykonanych robót obejmował docieplenie ścian zewnętrznych styropianem grubości 18 cm, ścian przylegających do gruntu styropianem grubości 11 cm wraz z położeniem tynku. W ramach prac dokonano również wymiany starych okien i drzwi. Zamontowano głowice termostatyczne i instalację fotowoltaiczną oraz oświetlenie typu LED.

Po  termomodernizacji  odtworzono elementy ozdobne budynku (gzymsy). Inwestycja prowadzona była w formule ”zaprojektuj i wybuduj”.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 1 010 525,13 zł, w tym 64,51% kosztów kwalifikowanych stanowi dofinansowanie z polsko – szwajcarskiego programu współpracy.

Kompleksowa termomodernizacja obiektu przyczyni się do znacznego obniżenia zapotrzebowania na energię cieplną niezbędną do jego ogrzania. Zgodnie z opracowanym audytem energetycznym oszczędność energii w SP Nr 1 w Miechowie wyniesie 760,88 GJ/rok, co pozwoli zmniejszyć koszty utrzymania placówki. Wykonanie nowej elewacji wpływa również na poprawę walorów estetycznych i wizualnych szkoły.

Zadanie zrealizowano w ramach dodatkowego zakresu projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej w gminach Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych”.

Podobny zakres prac termomodernizacyjnych zaplanowano dla budynku Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie. Dodatkowo, w UGiM zmodernizowana zostanie istniejąca kotłownia węglowa na gazową.

Wykonawcą inwestycji w obydwu budynkach użyteczności publicznej jest firma wybrana w drodze przetargu nieograniczonego „WM Renowacje S.C. z Krakowa”.

(mg)