Nagrody dla nauczycieli powiatowych

0
2645

Dziesięciu pedagogów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat miechowski dostało nagrodę Starosty Miechowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wyróżnienia otrzymali dyrektorzy, nauczyciele i wychowawcy:  Elżbieta Piwowarska i Urszula Łojewska z Bursy Szkolnej w Miechowie, Anna Kopeć z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Miechowie, Jolanta Michta ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zagorzycach, dyr. Maria Paschek, Sławomir Słapek i Jarosław Szarek z Zespołu Szkół Nr 2 w Miechowie oraz dyr. Marzena Samborska, Anna Jamrocha i Danuta Staniek z Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie.

– Organ prowadzący, jakim jest powiat miechowski ma za zadanie zadbać o jak najlepsze warunki pracy i nauki dla nauczycieli i uczniów. Natomiast Państwo odpowiadacie za wyniki edukacyjne i ekonomiczne w swych szkołach i placówkach oświatowych. Dlatego z okazji tradycyjnego Dnia Nauczyciela spotykamy się w takim a nie innym gronie. Dziękuję Państwu za całoroczny wysiłek pedagogiczny i organizacyjny – powiedział starosta Marian Gamrat do wyróżnionych pedagogów. W swym wystąpieniu starosta nawiązał do dobrych naborów, które m.in. skutkowały wyborem tutejszych szkół ponadgimnazjalnych przez setkę uczniów spoza powiatu. Prowadzone też były remonty i modernizacje w jednostkach oświatowych. W imieniu nagrodzonych podziękowała Anna Kopeć, dyrektor miechowskiej PPP.

W spotkaniu z nagrodzonymi nauczycielami uczestniczyli również: wicestarosta Jerzy Pułka, przewodniczący Rady Powiatu Mariusz Wolny, członek Zarządu Powiatu Adam Motyka i naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Leonard Mazur.

Dyskusja przy kawie była okazją do podzielenia się spostrzeżeniami dotyczącymi problematyki oświatowej. Jak zauważyła dyrektor Marzena Samborska „nasze szkoły nie są anonimowe i mimo niżu demograficznego oraz konkurencji zewnętrznej są dobrze postrzegane i wybierane także przez młodzież z ościennych terenów ze względu na zróżnicowaną ofertę edukacyjną i dobre warunki nauki”.

Ryszard Nasada, rzecznik prasowy