Ziemia Miechowska w Walce o Wolność

0
3558
Laureaci, organizatorzy i goście konkursu organizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 w Miechowie im. Jana Pawła II - miechowski.pl - fot. K. Capiga
Laureaci, organizatorzy i goście konkursu organizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 w Miechowie im. Jana Pawła II - miechowski.pl - fot. K. Capiga

W środę 5 października 2016 r. w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie odbyła się już IV edycja konkursu historycznego „Ziemia Miechowska w Walce o Wolność”. Zmaganiom od początku patronuje starosta. W głównej mierze do konkursu przystąpili uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów z powiatu miechowskiego. W tym roku do tego grona dołączyli gimnazjaliści ze Smrokowa.

Wśród gości, których powitała Maria Paschek, dyr. ZS Nr 2, byli m.in.: wicestarosta Jerzy Pułka, dyrektorzy  lub ich zastępcy ze szkół biorących udział w konkursie – Zofia Piechowicz (Gimnazjum Nr 1 w Miechowie), Władysław Mastrzykowski (ZS Nr 1 w Miechowie), Zygmunt Dróżdż (LO w Miechowie). Konkurs cieszył się dużym powodzeniem wśród gimnazjalistów, którzy przybyli wraz ze swoimi pedagogicznymi opiekunami: Andrzejem Kopciem (Gimnazjum w Kozłowie), Mirosławem Szumerowskim (Gimnazjum w Książu Wielkim), Lidią Stobierską (Gimnazjum Nr 1 w Miechowie), Anną Nawrot (Gimnazjum w Gołczy), Beatą Gajos (Gimnazjum w Charsznicy), Ewą Dela (Gimnazjum w Tczycy), Magdaleną Wykurz (Gimnazjum w Smrokowie).

Zanim wyłoniono laureatów, odbył się okolicznościowy apel, w którym harcerze „Mechanika” z 11 Drużyny Wędrowniczej im. Tadeusza Zawadzkiego, w części artystycznej, pełnej głębokich refleksji i pieśni patriotycznych, przywołali pamięć swoich rówieśników walczących 77 lat temu o wolność podczas II wojny światowej. Dyrektor Paschek podkreślała, iż było to najdramatyczniejsze w nowoczesnych dziejach wydarzenie, pełne upodlenia człowieka, a także wielkiego zbiorowego oraz indywidualnego heroizmu żołnierzy – poległych, nieznanych, wyklętych, niezłomnych… – Tym konkursem my wszyscy tu zebrani, świadomi wartości naszej historii dla postaw wychowania młodzieży, składamy im hołd naszą pamięcią – mówiła.

Wicestarosta Jerzy Pułka podziękował społeczności Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pałwa II za organizację konkursu, jakże ważnego z punktu wychowawczego dla młodzieży i naszego społeczeństwa. Wspomniał, iż ziemia miechowska jest bardzo bogata w wydarzenia związane z walką o wolność. Stwierdził, że historia to nie tylko poznawanie naszej przeszłości. To również możliwość spojrzenia przez jej pryzmat na naszą przyszłość, możliwość wyciągania wniosków i unikania błędów z dawniejszych czasów.

Laureatów zmagań wyłoniła komisja w składzie:  Ewelina Konewecka – Smok (przewodnicząca), Agnieszka Sikora, Iwona Zagórska (ZS Nr 2), Andrzej Kopeć (Gimnazjum w Kozłowie), Katarzyna Mucha (ZS Nr 1).

Spośród gimnazjalistów najlepszą wiedzą wykazał się Sebastian Rakoczy z Gimnazjum w Smrokowie. Za nim uplasowali się – II miejsce Angelika Micuła (Gim. Miechów), III – Rafał Zioło (Gim. Gołcza).

Katarzyna Relidzińska, reprezentująca gospodarzy konkursu, zwyciężyła w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Na II miejscu znalazł się Damian Mordziołka (ZS Nr 1), a na III – Joanna Piątek (LO).

Krzysztof Capiga