Od prawej: przewodnicząca RG Teresa Florek i jej zastępca - Teresa Gacek - miechowski.pl
Od prawej: przewodnicząca RG Teresa Florek i jej zastępca - Teresa Gacek - miechowski.pl

W środę 28 września 2016 roku odbyła się sesja Rady Gminy Kozłów. W sprawozdaniu międzysesyjnym wójt Jan Zbigniew Basa informował, iż przy wsparciu tzw. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych udało się wyremontować dwie drogi do pól, w Bryzdzyniu i Marcinowicach. Ponadto modernizowane są odcinki dróg w ramach rządowego programu likwidacji szkód powodziowych: w Przybysławicach, 2 odcinki w Kępiu, w Marcinowicach i w Rogowie. Z pozadrogowych zadań wójt wymienił remont remizy w Wierzbicy z udziałem programu Małopolskie Remizy. Gospodarz gminy uczestniczył w spotkaniu w Wolbromiu w spotkaniu samorządowców i poseł Lidii Gądek, którego tematem było ewentualne dofinansowanie linii kolejowej relacji Sędziszów – Katowice. Wójt rozważa włączenie się do dofinansowania przewozów na tej linii. Udział w tym przedsięwzięciu gminy Kozłów byłby najmniejszy spośród samorządów, przez które przebiega linia, na poziomie 4,08%.

Gmina własnym sumptem wykonała dwie wiaty przystankowe. Zostaną one zainstalowane tam, gdzie póki co są najbardziej potrzebne, obydwie w Kozłowie – przy dworcu PKP i w okolicach kościoła. Poza tym sukcesywnie wymieniane są tablice ogłoszeniowe, które również wykonywane są tzw. systemem gospodarczym. Wykonanie jednej kosztuje w granicach 120 zł + zakupiony materiał.

Sztandarowe inwestycje na przyszłość

Jak już informowaliśmy, gmina Kozłów pozyskała z Ministerstwa Sportu i Turystyki 2 mln złotych na budowę pełnowymiarowej hali sportowej. Całkowity jej koszt szacowany jest na 2,9 mln zł. Jednak z uwagi na niewielki odstęp czasu do końca 2016 roku, w którym miałaby rozpocząć się inwestycja i w związku z wymogami proceduralnymi potrzebnymi do jej przygotowania (postępowanie przetargowe itp.), wójt Basa wnioskował w Warszawie o przesunięcie pierwszej transzy środków na początek 2017 roku. Wstępnie odpowiedź ministerstwa była pozytywna. Drugim sztandarowym zadaniem będzie udział w modernizacji drogi powiatowej od Kępia do wiaduktu w Kozłowie.

ZEAS zlikwidowany

Rada na sesji przyjęła uchwałę likwidującą z dniem 1 grudnia 2016 roku jednostkę budżetową tj. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół zawiadujący placówkami oświatowymi w gminie. Jest to podyktowane wymogami nowelizacji ustaw m.in. o samorządzie gminnym i o finansach. Obowiązki zarządzania oświatą przejmie Urząd Gminy. Żadnej rewolucji kadrowej z tym związanej nie będzie.

Krzysztof Capiga