Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Rzemiędzicach

0
945

W ramach umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Gmina Słaboszów dokonała przebudowy drogi gruntowej na drogę asfaltową na odcinku 500 m. W zakres inwestycji weszły w pierwszej części: roboty pomiarowe, roboty ziemne mające na celu wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kolejnym etapem było wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych o różnej średnicy na szerokości 4,5 m oraz wykonanie nakładki asfaltowej o grubości 5 cm na szerokości 3,5 m. Etap końcowy obejmował obustronne wyrównanie poboczy tłuczniem sortowanym na szerokość 0,5 m. oraz umocnienie skarp i dna rowu płytami betonowymi typu KRATA.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 124 605,08 zł brutto, a prace wykonało przedsiębiorstwo „Walkor” z miejscowości Bosutów. Dotacja z UMWM na tą inwestycję wyniosła 65 923 zł.

(po)