Rada Gminy Charsznica - wrześniowa sesja - miechowski.pl
Rada Gminy Charsznica - wrześniowa sesja - miechowski.pl

Gmina Charsznica przystąpiła do programu „Sprawne Urzędy Małopolski” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Co da uczestnictwo w tym przedsięwzięciu? Jak wyjaśniał wójt Jan Żebrak 14 września 2016 r. podczas sesji Rady Gminy, są przynajmniej dwie ważne korzyści.  Po pierwsze, przy pomocy tego programu realizowany będzie program rewitalizacji centrum. Po drugie, podniesiona zostanie jakość świadczonych usług w Urzędzie Gminy. Ważne jest również to, iż de facto gmina nie dołoży nic do realizacji programu. Co prawda jest przewidziany wkład własny w wysokości 30 675 zł, ale zostanie on rozliczony poprzez oddelegowanie 12 pracowników UG na szkolenia i ich czas spędzony na szkoleniach stanowić będzie właśnie wspomniany wkład własny. Cały budżet programu, w którym uczestniczyć będzie 8 gmin, wynosi 1 mln 763 tys. zł.

Jakie są jeszcze korzyści z powyższego programu? Zakupiony zostanie sprzęt do serwerowni, aby ją powiększyć, wzmocnić. Zakupiony zostanie nowy komputer z drukarką, będzie nowe i zmodernizowane  istniejące w urzędzie oprogramowania. Zostanie podniesiona sprawność Urzędu Gminy, który będzie mógł, poprzez uruchomienie tzw. profilu zaufanego, wystawiać podpisy elektroniczne dla mieszkańców. Dzięki temu będą oni mogli bez wychodzenia z domu (wystarczy komputer, internet) załatwiać swoje sprawy urzędowe, płacić lokalne podatki, składać różnego rodzaju wnioski, podania, nie tylko do gminy ale i wszelkich innych instytucji w kraju. Petent na bieżąco online sprawdzi, na jakim etapie realizacji jest jego sprawa. Wyszkoleni pracownicy UG szkolić będą mieszkańców.

Charsznicki samorząd składa kolejne wnioski na realizację zadań z udziałem funduszy zewnętrznych, unijnych, czy też krajowych. Wniosek o dofinansowanie wojewódzkie na remont kościoła w Uniejowie Parceli, który składa parafia, ale przygotowuje gmina, znalazł się w gronie 22 formalnie zakwalifikowanych na 44 złożone z Małopolski. Nastąpi teraz ocena merytoryczna wniosku. Gdyby nawet na tym etapie wniosek zajął ostatnie miejsce, to i tak parafia uzyska wsparcie.

– Złożyliśmy trochę na chybił trafił wniosek do działania 7.2.4 Infrastruktura dla podróżnych przeszedł pozytywnie pierwszy etap oceny – informował na wrześniowej sesji wójt. Jeśli zostanie pozytywnie rozpatrzony, to uda się pozyskać dofinansowanie (85% wartości zadania) na remont dworca w Charsznicy i zagospodarowanie centrum wokół niego oraz parking dla podróżnych przy stacji w Tunelu. W ramach tego m.in. w części budynku w charsznickiej stacji swą siedzibę znajdzie Gminny Ośrodek Kultury. Gdyby udało się pozyskać fundusze z tego działania, to wyprzedzona zostanie rewitalizacja centrum, która przyznaje dofinansowanie na 75% wartości zadania, czyli 10% mniej niż w pierwszym przypadku.

Jest też szansa na remonty dróg z tzw. środków powodziowych. Gmina zgłosiła zapotrzebowanie na pieniądze ministerialne (80% dofinansowania) na maksymalną jaką mogła liczbę 5 odcinków dróg. Nie wiadomo w jakiej wysokości i na ile dróg uda się pozyskać promesę. Może być na jedną, ale i na wszystkie 5 zgłoszonych. Gdyby zaistniała najbardziej optymistyczna wersja, to dotacja wyniesie około 400 tys. zł. Do tego około 100 tys. będzie musiała dołożyć gmina, być może posiłkując się kredytem.

Jest też możliwe, by starostwo otrzymało „powodziówkę” na drogę od gołczańskich Przybysławic, przez Witowice i Falniów. Do tego gmina miałaby dołożyć 10% (10% powiat, 80% minister). To wszystko pozwoliłoby na poprawienie stanu dróg na terenie kapuścianego samorządu.

Krzysztof Capiga