Pierwszy dzwonek w „Ekonomiku”

0
2838
Inauguracja roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie - miechowski.pl
Inauguracja roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie - miechowski.pl

1 września w Zespole Szkół Nr 1 zabrzmiał pierwszy dzwonek lekcyjny w roku szkolnym 2016/2017. Młodzież, nauczycieli i gości powitała dyr. Marzena Samborska. Uświadamiała uczniom, iż kolejne 10 miesięcy jest dla nich czasem wyzwań, zdobywania wiedzy i umiejętności, rozwijania pasji i realizowania planów. Zachęcała do aktywności, zadawania pytań, ale też szukania na nie odpowiedzi.

Dyrektor szczególnie powitała pierwszoklasistów, którzy tak licznie wstąpili w progi „Ekonomika”. Naukę w klasach pierwszych rozpoczęło 198 uczniów podzielonych na 6 klas. – Z dniem dzisiejszym odsłaniacie nową, niezapisaną jeszcze kartę historii waszego pobytu w nowej szkole. Zapiszmy ją mądrze i odpowiedzialnie – stwierdziła zachęcając pierwszaków do wytężonej pracy i nauki, by mogli rozsławiać dobre imię szkoły.

W roku szkolnym 2016/2017 w „Ekonomiku” uruchomiono nowe kierunki kształcenia – technik logistyk oraz technik usług kosmetycznych. Jak wspomniała dyrektor, są one wyjściem naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy. Są to zawody dające szerokie możliwości zatrudnienia w różnych branżach gospodarki.

Marzena Samborska wspomniała również o sukcesach szkoły. Zaliczają się do nich przede wszystkim wysokie efekty pracy, dobra zdawalność egzaminów zewnętrznych, w tym egzaminu maturalnego oraz bardzo dobra zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Ten ostatni wypadł w Technikum na poziomie 90%, a w wyodrębnieniu na poszczególne kierunki: technik handlowiec – 100%, technik żywienia i usług gastronomicznych – 96%, technik ekonomista – 88%, technik geodeta – 86%. W Zasadniczej Szkole Zawodowej zdawalność wyniosła 75%, a w Szkole Policealnej np. w zawodzie opiekun – 100%.

Wychowawcami klas pierwszych są: I GR (technik geodeta i ekonomista) – Marzena Krzyżkiewicz, I P (technik ekonomista) – Anna Jamrocha, I H (technik handlowiec) – Danuta Staniek, I S (technik żywienia i usług gastronomicznych) – Lucyna Kubik, I L (technik logistyk) – Dorota Stępień-Skrzypek, I A (Zasadnicza Szkoła Zawodowa) – Jarosław Węgrzynowicz.

Krzysztof Capiga