Powiatowe Święto Plonów

Dożynki Powiatowe i Gołeckie Żniwogranie w Przybysławicach

0
2345
Dożynki Powiatowe i Gołczańskie Żniwogranie - Przybysławice 2016 - miechowski.pl - fot. K. Capiga
Dożynki Powiatowe i Gołczańskie Żniwogranie - Przybysławice 2016 - miechowski.pl - fot. K. Capiga

W tym roku rolnicy powiatu miechowskiego mają wyjątkowo wiele okazji do żniwnego świętowania. Dożynek ci u nas dostatek. Od drugiej połowy sierpnia niemal co weekend w którejś z gmin organizowane są rolnicze święta. Nadomiar tego, kulminacją Święta Plonów na Miechowszczyźnie będą 4 września Dożynki Wojewódzkie na Rynku w Miechowie.

W niedzielę 28 sierpnia 2016 roku odbyły się Dożynki Powiatowe. Tym razem ich gospodarzem oprócz starosty Mariana Gamrata, był wójt gminy Gołcza – Lesław Blacha. Przypomnijmy, iż rokrocznie powiatowe dożynki organizowane są w innej gminie. Tym razem padło na Przybysławice. Impreza połączona była z „II Gołeckim Żniwograniem”.

Po Mszy św. w Kościele Parafialnym p.w. Narodzenia N.M.P. w Szreniawie, korowód dożynkowy, któremu przygrywała Orkiestra Dęta „Czapelanka” dotarł na przybysławicki stadion. Na czele korowodu w dostojnych powozach jechali gospodarze święta wraz z dożynkowymi starostami, którymi w tym roku byli: Roman Maślanka i Anna Pluta

Starosta dożynkowy reprezentujący tegorocznego współorganizatora święta – gminę Gołcza – pochodzi z miejscowości Buk. Jest żonaty, ma troje dzieci. Gospodaruje na pow. 34 ha. Specjalizuje się w uprawie zbóż i ziemniaków oraz hodowli bydła. Od 2009 r. jest radnym gołeckim radnym. Pełni także obowiązki wiceprezesa OSP w Buku.
Starościna reprezentowała przyszłorocznego współorganizatora powiatowego święta plonów – gminę Kozłów. Mieszka w Przysiece i prowadzi 32 ha gospodarstwo rolne. Uprawia ziemniaki, zboże i warzywa. Jest mamą trójki dzieci.

Dożynki i Żniwogranie otworzył wójt Lesław Blacha. Powitał gości, wśród których obecny byli między innymi: wojewoda Małopolski Józef Pilch, posłanki na Sejm RP Elżbieta Duda i Lidia Gądek, dyrektor KRUS w Krakowie Łukasz Kmita, szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury i Budownictwa Łukasz Smółka, radni Sejmiku Województwa Małopolskiego – Mirosław Dróżdż i Adam Domagała, radni Rady Gminy Gołcza na czele z przewodniczącym Stanisławem Makolą, radni powiatowi oraz włodarze ościennych gmin.

– Zgromadziliśmy się, aby z okazji dożynek wyrazić Panu Bogu naszą głęboką wdzięczność za zebrane plony będące owocem ziemi i pracy ludzkich rąk. Wyrazem wdzięczności są żniwne wieńce i bukiety z pięknych kwiatów, zbóż i pachnących ziół – mówił otwierając święto rolników wójt Lesław Blacha. Przypomniał, iż głównie ze względu na pogodę i klęski z nią związane, ten rok nie był łaskawy dla wielu gospodarzy z powiatu miechowskiego, w tym z gołeckiej ziemi. Przyroda kolejny raz pokazała, jak bardzo człowiek jest zależny od wszechmocnych sił natury. Zniszczone zostały nie tylko plony, ale też domy mieszkalne i budynki gospodarcze. Wójt podkreślił, iż pomoc rolnikom dotkniętym klęskami dla władz samorządowych jest jednym z bardziej znaczących priorytetów.

Starosta Marian Gamrat wspomniał, iż po raz 16. przyszło dziękować rolnikom powiatu miechowskiego za ich całoroczny wysiłek. – Jesteśmy już po tegorocznych zbiorach, które udały się dzięki waszej pracy, cierpliwości i zapobiegliwości. Zasialiście i zebraliście to, co było w ramach waszych możliwości i sił. Doceniamy ten wysiłek i w dniu naszego wspólnego rolniczego święta w Przybysławicach, na gościnnej ziemi gołeckiej, dziękuję Wam rolnicy powiatu miechowskiego i wszystkim osobom związanym z pracą na roli, za całoroczny bardzo ciężki wysiłek – mówił. Starosta dziękował także za przywiązanie do ziemi, do tradycji, polskości i religii, czyli do tych wartości, które rolnicy kultywują od niepamiętnych czasów.

Dożynki Powiatowe i Żniwogranie rozpoczęły się tradycyjnie od wręczenia przez dożynkowych starostów bochna chleba gospodarzom święta. Starosta i wójt obiecali dzielić go sprawiedliwie.

Były jeszcze wystąpienia zaproszonych oficjeli. W wielu przypadkach wydawało się, że nie będzie ich końca. Najsprawniejszą mowę miał wojewoda Józef Pilch: – Jestem z Wami jako wojewoda małopolski i będę z wami, zawsze, póki będę wojewodą. Dziękuję Wam za ten trud i za to, że na każdym stole nie brakuje chleba. Dziękuję za to, że potraficie nakarmić nie tylko nas, ale i 2,5 mln pielgrzymów przybyłych na Światowe Dni Młodzieży. Dziękuję Wam za to, że się mówi, iż polskie produkty są najlepsze na świecie.

W końcu po przemówieniach przyszedł czas na część obrzędową. Na scenie zaprezentowały się przedstawicielki gmin z powiatu miechowskiego zrzeszone w kołach gospodyń wiejskich. Przyśpiewki były zgrabnie i humorystycznie skonstruowane. Jedne trochę chwaliły władze, drugie nieco ganiły. Były też takie, które u wielu słuchaczy wywołały szeroki uśmiech, a nawet rumieńce na twarzach.

Tegoroczne Święto plonów uświetnili zespół Cliver oraz gwiazda wieczoru zespół Video. Na stadionie nie zabrakło także atrakcji dla dzieci, stoisk promocyjnych i degustacyjnych gmin powiatu miechowskiego.

W czasie imprezy odbył się także konkurs na „Gospodynię Gminy Gołcza 2016”, w którym wzięły udział przedstawicielki 10 sołectw. Pierwsza konkurencja polegała na obraniu jabłka w jak najkrótszym czasie bez przerwania skórki. W tej konkurencji „Mistrzynią Noża” została Maria Migza z Uliny Wielkiej. W drugiej konkurencji polegającej na przebieraniu fasoli wymieszanej z grochem tytuł „Gospodyni Zręcznych Palców” zdobyła Iwona Studzińska z Czapel Małych. W konkurencji rzutu jajkiem z wyznaczonej odległości do celu tytuł „Gospodyni z jajem” otrzymała Maria Migza z Uliny Wielkiej. Natomiast w finale gospodynie z przygotowanych owoców i warzyw układały postać wójta gminy Gołcza. Dzięki tej konkurencji wyłoniona została „Gospodyni Gminy Gołcza 2016”, którą została Iwona Studzińska z Czapel Małych.

Podczas niedzielnego święta wręczono wyróżnienia w konkursie na „Logo Gminy Gołcza i Młodzieżowej Rady Gminy Gołcza”. Nagrody otrzymały: Julita Nowak z Przybysławic, Jolanta Marczewska z Rzeżuśni oraz Katarzyna Sikoń z Gołczy.

Krzysztof Capiga