Zakończono budowę kanalizacji

0
1050
Odbiór prac kanalizacyjnych - miechowski.pl
Odbiór prac kanalizacyjnych - miechowski.pl

Gmina Miechów zakończyła budowę kanalizacji sanitarnej w części ul. Piłsudskiego i ul. Ogrodowej w Miechowie. Prace budowlane realizowane były od 2 marca do 3 sierpnia 2016 r., zgodnie z zawartą umową i zgłoszeniem zakończenia realizacji przez wykonawcę, którym było Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD Sp. z o.o. w Tarnowie.

W ramach realizacji inwestycji wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 709,54mb, przyłącza do granic nieruchomości o długości 160,29mb – Ø 160mm oraz 33,03 mb – Ø 200mm. W wyniku prowadzonych prac budowlanych na części ul. Piłsudskiego i ul. Ogrodowej do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej podłączonych zostanie około 26 budynków mieszkalnych.

W odbiorze wykonanych prac uczestniczyli: zastępca burmistrza Andrzej Banaśkiewicz, z-ca prezesa Zarządu firmy INSBUD Łukasz Niemiec, kierownik budowy, inspektor nadzoru, przedstawiciel Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie, radni Ewa Siudak i Tomasz Belica, Maria Mordawska – przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 2 oraz pracownicy Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska.

(ugim)