W tym roku Święto Policji obchodzono nieco wcześniej (11 lipca 2016 roku) gdyż cała uwaga tego resortu skupiona jest na organizowanych pod koniec lipca, Światowych Dniach Młodzieży. Po raz pierwszy, co kilkakrotnie podkreślano, świętowano w oddanym pod koniec ubiegłego roku; nowym, funkcjonalnym, przestronnym budynku komendy.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku zastępcy komendanta wojewódzkiego policji w Krakowie inspektorowi Robertowi Strzeleckiemu przez dowódcę uroczystości, aspiranta sztabowego Stefana Kwietnia. Do sali konferencyjnej wprowadzono sztandar KPP w Miechowie, odegrany został hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Przybyłych gości: wicewojewodę Piotra Ćwika, starostę miechowskiego Mariana Gamrata, wojewódzkiego komendanta OHP Krzysztofa Świerczka, komendantów PSP w Miechowie, radnych województwa małopolskiego, gminno – miejskie władze samorządowe z burmistrzem Dariuszem Marczewskim, prokuratorów, sędziów oraz wójtów z gmin powiatu miechowskiego, powitał pełniący obowiązki komendanta, mł. insp. Wojciech Domagała.

Podczas uroczystości wręczono akty mianowania na wyższe stopnie. Awansowani zostali: na stopień komisarza – podkomisarz Sławomir Garus, na stopień aspiranta sztabowego – starsi aspiranci Waldemar Dudek, Marcin Jamroży, Piotr Magiera, Zbigniew Sokół i Tomasz Żmuda, na stopień starszego aspiranta – aspiranci Jarosław Błaut, Bartosz Haberka, Paweł Klimczyk, Arkadiusz Kopeć, Arkadiusz Kowalski i Mariusz Świstak, na stopień aspiranta – młodsi aspiranci Sławomir Hajduła, Grzegorz Janus, Jerzy Machejek, na stopień młodszego aspiranta – sierżanci sztabowi Katarzyna Szrejder, Przemysław Konieczny, Tomasz Wierzbowski, na stopień starszego sierżanta – sierżanci Elżbieta Maślanka, Marcin Poseł i Kamil Rusek, na stopień sierżanta – starsza posterunkowa Kamila Patyna.

(zw)