Najlepsi uczniowie w gminie Gołcza i ich rodzice
Najlepsi uczniowie w gminie Gołcza i ich rodzice

28 czerwca 2016r. odbyła się XXIII sesja Rady Gminy Gołcza, na której gościli najlepsi uczniowie szkół z terenu gminy Gołcza wraz z rodzicami. Wójt Lesław Blacha za szczególne osiągnięcia wręczył uczniom nagrody, a ich rodzicom listy gratulacyjne.

Wśród nagrodzonych znaleźli się: Jakub Masny, Bartosz Sęk, Adam Jędrzejczyk, Alicja Katarzyńska, Natalia Dudek (Gimnazjum w Gołczy), Sebastian Rusek, Agata Domagała, Martyna Kubik, Amelia Żabicka (SP Gołcza), Mateusz Kowalczyk (SP Szreniawa) oraz Szymon Katarzyński (SP Wysocice).

(mg)