Przy Domu Pomocy Społecznej dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie w Miechowie przy ul. Warszawskiej 49a oddano do użytku Park Sensoryczny, jedyny tego typu obiekt w Polsce. Powstał z inicjatywy i dzięki determinacji  dyrektor Małgorzaty Wachackiej wg projektu Joanny Niewiadomskiej – Majewicz i Jakuba Majewicza, przy wsparciu powiatu miechowskiego. Jego wstępna koncepcja narodziła się już w 2013r. Koszt oryginalnej inwestycji  wyniósł 370.000 zł, na który złożyły się środki: WFOŚiGW w Krakowie (148 tys. zł), Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (185 tys. zł), lokalnych sponsorów (30 tys. zł) i wkład własny DPS.

W efekcie na powierzchni 0,8 ha powstał pięknie zagospodarowany teren, który, jak czytamy w  przewodniku – ,,jest wyjątkowym miejscem doświadczania świata w naturze. Obejmuje pięć ogrodów tematycznych, a każdy ma pobudzać różne zmysły. Odpowiednio skomponowane zestawienia roślin mają za zadanie wysyłanie bodźców stymulujących narządy zmysłu i ośrodkowy układ nerwowy”. Są więc Ogrody Dotyku, Smaku (Sad Owocowy), Kolorów, Zapachu i Dźwięków, w których nasze zmysły ,,atakowane” są zapachami, barwami, kształtami i smakami przez różne gatunki roślin, krzewów, kwiatów, pędów i traw. Dopełniająca ten krajobraz Ścieżka Sensoryczna zróżnicowana jest pod względem podłoża i nawierzchni (faktur). Całość parkowego założenia oplata sieć alejek i niewielkich rond, przy których są ławki, miejsca do grilowania, gier zespołowych i zabaw oraz miejsca do kontemplacji. Zamontowano również urządzenia do rekreacji i ćwiczeń fizycznych. – Cieszę się, że moja idea doczekała się realizacji, chociaż wielu powątpiewało w jej sukces. To miejsce jest szczególnie przydatne dla pensjonariuszy tutejszego domu, bowiem wpływa pozytywnie na całościowy proces ich rehabilitacji. Niezależnie od tej funkcji nasz park jest dostępny dla wszystkich miłośników piękna i ciszy – mieszkańców Miechowa, powiatu i gości.  Ma dostarczać radość i energię – mówi nie bez dumy dyrektor Małgorzata Wachacka.

Oficjalnie otwarcie Parku Sensorycznego w Miechowie zgromadziło społeczność tej placówki, pensjonariuszy i pedagogów różnych placówek opiekuńczo-wychowaczych, przedstawicieli lokalnych samorządów, dyrektorów szkół, przyjaciół DPS przy ul. Warszawskiej. Okolicznościową mszę „pod naturalnym parasolem drzew” odprawił ks. kapelan Stanisław Latosiński, nawiązując w homilii do słynnego kazania św. Franciszka do ptaków. Wśród gości była Małgorzata Stachnik-Skóra reprezentująca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Odczytano list gratulacyjny od marszałka małopolskiego Jacka Krupy. O założeniach, idei i funkcjach nowego parku opowiedziała psychoterapeutka Elżbieta Chmera. Potem spotkanie przerodziło się w rodzinny piknik, podczas którego zwiedzano ogród i biesiadowano. Dla uczestników organizatorzy przygotowali zabawy, gry i różne atrakcje.

Ryszard Nasada, rzecznik prasowy starostwa