Wójt Kozłowa z absolutorium

0
999
Jednogłośne głosowanie za absolutorium dla wójta
Jednogłośne głosowanie za absolutorium dla wójta

W czerwcu radni gmin powiatu miechowskiego podsumowują poprzedni 2015 rok, czego finałem jest absolutorium dla gospodarza danego samorządu. Również gmina Kozłów skupiła się na tym aspekcie podczas obrad Rady Gminy, które odbyły się w czwartek 23 czerwca 2016 roku.

Oto jak zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w 2015 roku kształtowały się finanse: Ogółem dochody wyniosły 12 583 682 zł (97,74% wykonania planu, z czego – bieżące – 11 934 963 zł (97,76%), majątkowe – 648 719 zł. Wójt gminy w ciągu poprzednich 12 miesięcy umorzył podatek na kwotę 4 476 zł. Kozłowski samorząd od lat boryka się z olbrzymimi zaległościami podatkowymi. Wynoszą one aż 1 769 557 zł i niekorzystnie wpływają na finanse. Pochodzą one głównie ze zlikwidowanych zakładach zbożowych. Wystarczy wspomnieć, iż z tego tytułu kasa gminy szczuplejsza jest o 1 643 134 zł. Ponadto na koniec ubiegłego roku zanotowano zaległości w podatkach: rolnym – 65 900, leśnym – 1 324 zł, od nieruchomości (osoby fizyczne) – 31 588 zł, transportowym – 22 047 zł, od działalności gospodarczej – 5 087 zł.

Wydatki zeszłorocznego budżetu wyniosły 12 258 865 zł (96,23% planu). Przychody zrealizowane były w wysokości 453 161 zł, na które składały się kredyty i pożyczki w kwocie 430 tys. zł. Rozchody wykonane zostały na poziomie 672 469 zł i w całości przeznaczone były na spłatę kredytów i pożyczek. Na dzień 31 grudnia zadłużenie gminy Kozłów wynosiło 6 364 511 zł.

Komentując 2015 rok przewodnicząca Rady Teresa Florek przyznała, że może nie wszystkie zadania zaplanowane udało się zrealizować, bowiem nie wszystko da się zrobić w tak krótkim czasie. – Myślę, że wiele rzeczy, które były zaplanowane, a które nie wyszły, wykona wójt w tym roku – wyraziła nadzieję. Dziękowała radnym za aktywną pracę na rzecz gminy.

Wójt Jan Zbigniew Basa podkreślał, że wykonanie budżetu za 2015 rok to nie tylko jego dzieło ale i radnych. Dziękował za wielką pracę kierowników referatów i pracowników Urzędu Gminy, którzy również wnieśli olbrzymi wkład w realizację finansów. Poddając się opinii radnych wyrażającej się w absolutorium, wójt prosił o ocenę surową, ale zarazem sprawiedliwą. Gospodarz gminy przypomniał, że rok budżetowy 2015 był ciężki. Przejął stery nad gminą w trudnej sytuacji. Samych zaległości podatkowych od mieszkańców było na 100 tys. zł, za samą wodę – 60 tys. zł. W kasie gminy zabrakło 600 tys. zł subwencji oświatowej. Ponadto należało wypłacić odprawy byłym pracownikom na prawie 200 tys. zł. Do tego trzeba było mieć pieniądze na wkład własny do inwestycji.

A co przed władzami gminy? Wójt wyliczył m.in. dokończenie budowy szkoły (2 skrzydła). Do uporządkowania jest kwestia ośrodka zdrowia. Jan Zbigniew Basa chce także poprawić warunki pracy dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do większych sukcesów zaliczył pozyskanie w tym roku 570 tys. zł (najwięcej w Małopolsce) na remont dróg z tzw. „Powodziówek”.

Po wysłuchaniu pozytywnych opinii co do wykonania zeszłorocznego budżetu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej, radni jednogłośnie udzielili absolutorium wójtowi za 2015 rok.

Krzysztof Capiga