Wzorem lat ubiegłych wraz z rozpoczęciem wakacji ruszają policyjne działania prewencyjne pod nazwą „Bezpieczne Wakacje 2016”, których głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z letniego wypoczynku, w szczególności dzieciom i młodzieży.

W ramach prowadzonych działań  policjanci będą prowadzić wzmożony nadzór nad ruchem drogowym w szczególności w zakresie trzeźwości kierujących, stanu technicznego i wyposażenia pojazdów a także sposobu przewożenia pasażerów, przede wszystkim dzieci. Nie będzie także pobłażliwości dla piratów drogowych przekraczających prędkość czy też łamiących przepisy podczas wyprzedzania. Jednym z priorytetów będą także kontrole przestrzegania przepisów ustawy o transporcie drogowym i czasie pracy kierowców przez kierujących autobusami przewożącymi zorganizowane grupy turystów. Jeżeli nasze dzieci wyjeżdżają na kolonię, obóz, czy po prostu na wycieczkę, na prośbę osób zainteresowanych policjanci będą także przeprowadzać kontrole stanu technicznego pojazdów i trzeźwości kierowców. Prośbę taką najlepiej zgłosić z kilkudniowym wyprzedzeniem aby możliwe było zaplanowanie właściwych funkcjonariuszy. Nawet jeżeli taka prośba nie zostanie zgłoszona a rodzic, opiekun czy organizator wyjazdu będzie miał jakiekolwiek podejrzenia dotyczące stanu technicznego autokaru lub stan trzeźwości kierowcy będzie budził wątpliwości, należy nie dopuścić do dalszej podróży i powiadomić Policję. Przypominamy także o możliwości wykonania dodatkowych badań technicznych autokarów przed wyjazdem w trasę w autoryzowanych Stacjach Kontroli Pojazdów.

Policjanci będą także kontrolować miejsca grupowania dzieci i młodzieży, ich zachowanie, ale także zachowanie osób dorosłych sprawujących opiekę nad dziećmi. Zagrożenia nie dotyczą tylko wyjeżdżających na wakacje. Rolniczy charakter powiatu miechowskiego sprzyja także występowaniu zagrożeń podczas prac polowych. Dzieci oczywiście mogą i powinny pomagać rodzicom w gospodarstwie, jednak prace dla nich przeznaczone muszą być stosowne do ich wieku i takie, które będą mogły wykonać bezpiecznie, nie łamiąc przy tym prawa – na przykład kierując ciągnikiem bez uprawnień.

Zagrożenia mogą także czyhać w Internecie, gdzie dzieci i młodzież spędzają dużo czasu i mogą nawiązywać niebezpieczne znajomości, czy też paść ofiarą cyberprzemocy. Nawet jeśli nie posługujemy się biegle komputerem, specjaliści podkreślają iż żadne zabezpieczenie komputera a zwłaszcza telefonu nie jest doskonałe i nie zastąpi rodzica. Porozmawiajmy z dzieckiem, przekażmy mu swoje obawy i przede wszystkim zapewnijmy, że z każdym problemem może się do nas zwrócić. Pamiętajmy, że zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom to przede wszystkim obowiązek rodziców i ani natłok obowiązków ani rozluźnienie urlopowe nie zwalnia nas z niego. Poważna rozmowa z dzieckiem na temat bezpieczeństwa to minimum na które każdy rodzic powinien się zdobyć. To czy rozpoczynające się wakacje będą bezpieczne zależy od nas wszystkich.

st. asp. Marcin Jamroży