Zarząd Powiatu uzyskał absolutorium

0
1046
Przewodniczący Rady Mariusz Wolny i wiceprzewodnicząca Regina Siudak
Przewodniczący Rady Mariusz Wolny i wiceprzewodnicząca Regina Siudak

Przy dwóch głosach wstrzymujących się, Zarząd Powiatu Miechowskiego na sesji w środę 22 czerwca 2016 roku, uzyskał absolutorium za 2015 rok. Po wysłuchaniu sprawozdania starosty z wykonania zeszłorocznego budżetu i pozytywnej opinii na ten temat Regionalnej Izby Obrachunkowej, radni nie jednogłośnie udzielili Zarządowi absolutorium. Wstrzymali się: Jan Biesaga i Jerzy Muszyński. Z wyliczeń RIO odczytanych przez skarbnik Teresę Florek wynika, iż: dochody wyniosły 62 mln zł, a wydatki – 64,8 mln zł, deficyt – 2,8 mln zł. Wydatki majątkowe tj. inwestycyjne osiągnęły poziom 14,6 mln zł. Zadłużenie na koniec 2015 roku wynosiło 15 838 904 zł i w porównaniu z końcówką 2014 roku wzrosło o 1 460 243 zł.

Komentując osiągi finansowe w poprzednich 12 miesiącach, radny Jacek Kobyłka zwrócił uwagę na duże inwestycje drogowe, które pozwoliły wyremontować bądź zmodernizować 30 km dróg. Jego zdaniem jest to słuszny kierunek działania. Jednak w ślad za tym proponował dosprzętowienie i uzupełnienie liczby pracowników Zarządu Dróg Powiatowych, który w swej kompetencji ma należyte utrzymanie tychże dróg.

Paweł Osikowski pytał starosty, czy jest zadowolony z realizacji zeszłorocznego budżetu i czy jest coś, co mógłby poprawić, zrobić lepiej?

starosta-Marian Gamrat
starosta-Marian Gamrat

Marian Gamrat odparł, że byłoby źle gdyby uważał, że zostało już wszystko zrobione. Według niego zasadne jest przeanalizowanie sieci dróg powiatowych i zasadność przynależności niektórych odcinków do tej kategorii. Sieć ta z chwilą oddania obwodnicy Miechowa poszerzy się jeszcze o kolejne 8 km. Uważa, że jedno z najgorszych rozwiązań była likwidacja parkingu przed starostwem od strony ul. Racławickiej. Wyzwanie stanowi także dalsze funkcjonowanie muzeum w obecnej formie finansowania, a także standaryzacja domów pomocy społecznej.

Krzysztof Capiga