Fundusz Sołecki i jego realizacja

0
2116

Już od czterech lat Gmina Miechów realizuje zadania w ramach funduszu sołeckiego.
Są to środki wyodrębnione z budżetu gminy, przeznaczone na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Wysokość kwot ustalana jest corocznie i zależy od liczby mieszkańców miejscowości oraz bieżących dochodów gminy.

W latach 2013-2015 fundusze sołeckie okazały się dużym wsparciem dla sołectw gminy Miechów. O przeznaczeniu przyznanych kwot decydowali sami mieszkańcy podczas zebrań wiejskich.

Modernizacje dróg gminnych i dróg dojazdowych do pól były jednym priorytetów sołectw przy wydatkowaniu środków z funduszu. Z funduszy sołeckich w dużej mierze sfinansowane zostały zakupy wiat przystankowych, projekty oświetleniowe, montaż nowych lamp ulicznych oraz oznakowanie miejscowości. Mieszkańcy zadbali także o  remont i wyposażenie  świetlic wiejskich oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków służących społeczności lokalnej. Ze środków funduszu sfinansowano również organizację cyklicznych imprez w sołectwach.

W 2016 roku Gmina Miechów po raz kolejny przekazała środki finansowe bezpośrednio do dyspozycji sołectw gminnych. Obecnie trwa realizacja zadań, które mieszkańcy wsi wyznaczyli do wykonania w roku bieżącym.

Łącznie przez cztery lata (począwszy od 2013 roku) na powyższy cel Gmina Miechów przeznaczyła prawie 1 mln 400 tysięcy złotych. Od kwoty wydanej na przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego przysługuje zwrot części poniesionych wydatków z Budżetu Państwa. Za realizację funduszu w latach 2013-2014 Gmina Miechów otrzymała zwrot w kwocie ponad 220 tys. zł.

Inwestycje w sołectwach na 2016 rok

 • Sołectwo Biskupice
  Remont dróg dojazdowych do pól
  Zabezpieczenie stropu w remizie osp
 • Sołectwo Bukowska Wola
  Remont i modernizacja dróg dojazdowych do pól
  Wykonanie tablic informacyjnych z oznakowaniem numeracji posesji
  Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Bukowskiej Woli
 • Sołectwo Brzuchania
  Wykonanie remontu drogi gminnej nr 653/1
  Bieżąca eksploatacja sprzętu do utrzymania zieleni
 • Sołectwo Celiny Przesławickie
  Remont drogi dojazdowej do pól
 • Sołectwo Dziewięcioły
  Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego Dziewięcioły – Ścięgna  i Dziewięcioły w stronę Zielenic
  Opracowanie dokumentacji budowlanej świetlicy
 • Sołectwo Falniów 
  Montaż urządzeń  na placu zabaw
 • Sołectwo Falniów-Wysiołek
  Bieżące utrzymanie dróg na terenie Sołectwa Falniów-Wysiołek
  Zakup wiaty przystankowej przeszklonej
 • Sołectwo Glinica 
  Dokończenie remontu drogi Glinica – Sosnówka
  Dokończenie remontu zaplecza świetlicy
 • Sołectwo Jaksice
  Remont i przebudowa dróg gminnych
  Zakup materiałów i sprzętu do utrzymania zieleni wokół świetlicy wiejskiej
  Wykonanie oświetlenia ulicznego na Parceli w Jaksicach
  Wykonanie monitoringu i dokończenie okratowania na budynku świetlicy wiejskiej
 • Sołectwo Kamieńczyce
  Projekt wykonania oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamieńczyce wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Kamieńczyce
 • Sołectwo Komorów
  Dofinansowanie projektu kolektora ściekowego
  Dofinansowanie drogi do Pana Siedmiogrodzkiego
 • Sołectwo Kalina Lisiniec
  Dofinansowanie remontu drogi dojazdowej do pól
 • Sołectwo Kalina Mała
  Remont drogi do Pana Podymy Kalina Mała – Zadole
  Nagrody dla dzieci w zabawach integracyjnych w Kalinie Małej
 • Sołectwo Kalina-Rędziny
  Remont i zagospodarowanie altany
  Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej
 • Sołectwo Nasiechowice
  Położenie nakładki asfaltowej na drodze od Łan do Zagaja Zarogowskiego
 • Sołectwo Parkoszowice
  Wymiana opraw oświetlenia ulicznego
  Wykonanie dokumentacji niezbędnej do kontynuowania remontu świetlicy wiejskiej
 • Sołectwo Podleśna Wola
  Dokończenie remontu świetlicy i zakup wyposażenia
 • Sołectwo Podmiejska Wola
  Wodociąg w miejscowości Podmiejska Wola
 • Sołectwo Pojałowice
  Zakup i montaż oświetlenia ulicznego
  Wyposażenie świetlicy wiejskiej
 • Sołectwo Poradów
  Położenie nawierzchni asfaltowej na drogę gminną
  Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Poradów
  Wyrównanie kamieniem odcinków nieprzejezdnych na drodze gminnej odcinek Piech- Śliwa
 • Sołectwo Przesławice
  Utwardzenie drogi dojazdowej do pól w kierunku lasu w Przesławicach
  Dokończenie budowy instalacji elektrycznej Przesławice Góry od nr 1 do 15
  Budowa i montaż oświetlenia Przesławice – kresy
  Zakup tłucznia na drogę do Pana Siniarskiego
 • Sołectwo Pstroszyce Pierwsze
  Zakup i montaż trzech wiat przystankowych
 • Sołectwo Pstroszyce Drugie
  Remont przystanku autobusowego Miechów- Tunel
  Poprawa dojścia do stacji PKP
  Wyposażenie świetlicy
 • Sołectwo Siedliska
  Dofinansowanie wykonania 2 sztuk wiat przystankowych w Siedliskach
 • Sołectwo Sławice Szlacheckie
  Remont i przebudowa mostu/przepustu przy drodze Sławice Szlacheckie – Sławice Duchowne nr 140384
  Ustalenie stanu faktycznego i prawnego drogi gminnej do pól nr. dz. 168 (Na Rakowiec)
 • Sołectwo Strzeżów Pierwszy
  Dofinansowanie wykonania nawierzchni asfaltowej na jezdni przez Strzeżów Pierwszy
  Doprowadzenie instalacji elektrycznej do altany i na boisko, zakup oświetlenia
  Zakup materiałów na przenośną podłogę drewnianą
  Bieżące koszty utrzymania boiska piłkarskiego i placu zabaw
 • Sołectwo Strzeżów Drugi
  Budowa zatoczki przystankowej pod autobus szkolny na Strzeżowie – Parceli, Dokończenie utwardzenia drogi gminnej w Strzeżowie Drugim przy posesjach nr 28 i 27
 • Sołectwo Szczepanowice
  Zakup zjeżdżalni na plac zabaw w miejscowości Szczepanowice
  Remont świetlicy wiejskiej i wejścia do remizy
  Utrzymania dróg gminnych
  Zakup paliwa do koszenia trawy wokół remizy
 • Sołectwo Widnica
  Modernizacja drogi dojazdowej do pól przez nałożenie nakładki bitumicznej na odcinku od posesji P. Dnielskich Widnica 33 w stronę zbiorników wodnych
 • Sołectwo Wielki Dół
  Poszerzenie drogi wzdłuż drogi powiatowej
 • Sołectwo Wymysłów
  Udrożnienie przejazdu drogą gminną Kozłówki przez wieś
  Rozgraniczenie działki od przekazującego Pana Ryszarda Młyńskiego przy remizie OSP
  Kontynuacja budowy parkingu w miejscowości Wymysłów
 • Sołectwo Zagorzyce
  Kontynuacja modernizacji drogi dojazdowej do pól
  Koło Gospodyń Wiejskich. Cel integracyjny, promocja wsi
 • Sołectwo Zapustka
  Zakup 2 szt. tablic informacyjnych
  Czyszczenie rowu przy drodze gminnej
 • Sołectwo Zarogów 
  Opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia ulicznego Zarogów- Zagaje
  Zakup materiałów i sprzętu do utrzymania czystości wokół świetlicy wiejskiej
  Zakup materiałów potrzebnych do remontu świetlicy wiejskiej
  Wynagrodzenie za przeprowadzenie remontu świetlicy.

(UGiM)