Zrealizowane i planowane powiatowe inwestycje drogowe

0
1654
Zarząd Powiatu - od lewej: Adam Motyka, Piotr Grządziel, Anna Werys, Jerzy Pułka, Marian Gamrat - miechowski.pl - fot. K.Capiga
Zarząd Powiatu - od lewej: Adam Motyka, Piotr Grządziel, Anna Werys, Jerzy Pułka, Marian Gamrat - miechowski.pl - fot. K.Capiga

Wiodącym tematem sesji Rady Powiatu, która odbyła 25 maja 2016 r., były sprawy komunikacyjno-drogowe. O komunikacji zbiorowej w powiecie mówił naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg – Janusz Skóra. Transportu osobowego na Miechowszczyźnie dokonuje 8 firm. Dziennie jest łącznie 328 kursów, w tym: 116 do godziny 10, miedzy 10 a 14 wykonywanych jest 87 kursów, między 14 a 18 – 99 kursów i po 18 – 26 kursów. Według naczelnika jest to optymalna liczba wystarczająca do zabezpieczenia potrzeb mieszkańców. Przewoźnicy dysponują 90. autobusami, w tym: 7 tzw. busy do 12. miejsc, 62 pojazdy od 18 do 50 miejsc, 21 autobusów powyżej 50 miejsc. W związku z konkurencją na przestrzeni ostatnich lat Janusz Skóra obserwuje wzrost jakości usług poprzez coraz nowocześniejsze pojazdy o większej pojemności i komforcie jazdy. Najwięcej kursów (83) odbywa się na linii Miechów – Kraków. Do tego ta trasa obsługiwana jest przez kolej – 33 kursy. W powiecie funkcjonuje komisja, która opiniuje lokalizację przystanków komunikacyjnych. W sumie przy drogach powiatowych umiejscowionych jest 529 przystanków.

Naczelnik Janusz Skóra - miechowski.pl - fot. K.Capiga
Naczelnik Janusz Skóra – miechowski.pl – fot. K.Capiga

 

Sprawozdanie z wykonania zadań na sieci dróg powiatowych w 2015 roku oraz planu robót drogowych na 2016 rok przedstawił dyr. Zarządu Dróg Powiatowych – Roman Suchoń. Instytucja ta z ramienia Zarządu Powiatu zarządza siecią dróg powiatowych o łącznej długości 448 km. Z tego są jeszcze odcinki o nawierzchni tłuczniowej (6,3 km) i gruntowej (12,2 km). Najwięcej dróg powiatowych (105,6 km) jest w gminie Miechów (23,6%). W kolejnych samorządach wskaźnik ten wygląda następująco: Książ Wielki – 71,4 km (15,9%), Charsznica – 70,6 km (15,7%), Słaboszów – 64,7 km (14,4 km), Kozłów – 55,4 km (12,4%), Gołcza – 42,8 km (9,5%), Racławice – 37,8 km (8,4%).

W poprzednich 12. miesiącach Zarząd Dróg Powiatowych wydał 15,4 mln zł, z czego 12,7 mln zł na inwestycje drogowe i nieco ponad 1 mln zł na bieżące utrzymanie dróg i mostów. Utrzymanie samego ZDP kosztowało 321 526 zł. Największym zadaniem inwestycyjnym była przebudowa drogi (14,1 km) relacji Kozłów – Książ Wielki wraz z kompleksowym remontem wiaduktu w Kozłowie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (całość 7,2 mln zł, z czego MRPO – 6 mln zł, powiat – 94 365 zł, gmina Kozłów – 265 721, gmina Książ – 124 324 zł). Drugim zadaniem pod względem rozmachu inwestycyjnego i poniesionych kosztów była modernizacja drogi Maków – Gołcza – Rzeżuśnia – Jaksice – E7 z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (4,9 mln zł, z czego NPPDL – 2 424 819 zł, gmina Gołcza – 776 349 zł, gmina Miechów – 459 687 zł, powiat – 1 236 036 zł). Oprócz tego m.in. przebudowano most w Ilkowicach (około 500 tys. zł w tym: środki z budżetu państwa – 249 tys. zł oraz drugie tyle z powiatu ) i wyremontowano drogę w tejże miejscowości za około 115 tys. zł (udział gminy Słaboszów i powiatu – po prawie 50 tys. zł.

dyr. ZDP Roman Suchoń z asystującym Marcinem Słuszniakiem - miechowski.pl - fot. K. Capiga
dyr. ZDP Roman Suchoń z asystującym Marcinem Słuszniakiem – miechowski.pl – fot. K. Capiga

Co się tyczy drogowych planów inwestycyjnych na 2016 rok, to największym zadaniem stojącym przed Zarządem Powiatu i gminą Charsznica  jest modernizacja na odcinku: Charsznica – Dąbrowiec – Swojczany – Sucha przy udziale funduszy z NPPDL. Szacowany koszt tego zadania ogółem ma wynieść 4 034 648 zł, z czego 1,9 mln z NPPDL – po zmianie nazwy z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, powiat i gmina Charsznica wyłoży po nieco ponad 1 mln zł. Z udziałem gmin przewiduje się przebudować drogi powiatowe:  1,23 km w Szreniawie, (za szacowane łącznie 346 289 zł), Książ Wielki – Zaryszyn (875 m w miejscowości Bugaj za – 72 669 zł), Sancygniów – Wymysłów (792 m w Wymysłowie za 90 556 zł), Strzeżów I – Kalina Mała (775 m w Strzeżowie I za 220 tys. zł). Oczywiście to nie koniec prac na drogach powiatowych. Do tego dochodzi letnie i zimowe utrzymanie, prace odwodnieniowe, oznakowanie, naprawy i remonty bieżące.

W dyskusji radny Krzysztof Świerczek stwierdził, iż gmina Miechów, która ma najwięcej dróg powiatowych spośród pozostałych powiatu miechowskiego, jest pomijana i ma stosunkowo mało inwestycji na tych drogach w porównaniu do innych samorządów mających u siebie mniejszą sieć „powiatówek”. Ponadto kwestionował potrzebę już zaplanowanej w przyszłości modernizacji drogi powiatowej Bukowska –Wola Działoszyce, która kilka lat temu była remontowana i znów jest przewidziana do kolejnej modernizacji. Jego zdaniem Rada Powiatu jest tylko przybudówką Zarządu Powiatu, który decyduje o wszystkim nie informując o tym radnych.

Starosta odparł na to, iż z ust radnego padło wiele tez, które by nie padły, gdyby uczestniczył aktywnie w pracach Rady Powiatu. Nie zgadza się z opinią o gorszym traktowaniu gminy Miechów. Wspomniał, iż burmistrz zadeklarował udział finansowy w przebudowie ul. Piłsudskiego w Miechowie i dokumenty dotyczące tego zagadnienia będą lada moment podpisane. Potrzeba czasu do realizacji tej inwestycji. Najpierw przygotowywana będzie dokumentacja. Przy realizacji przedstawionych już planów inwestycji 50/50,  samorządy gminne, przez które przebiegają drogi przewidziane do

Krzysztof Capiga