Kawalerowie Orderu Virtuti Militari
Kawalerowie Orderu Virtuti Militari

W podkrakowskich Racławicach, u podnóża pomnika Bartosza Głowackiego spotkali się na cyklicznym zlocie kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari z Małopolski. W tym roku zameldowało się już tylko czterech posiadaczy tego szczególnego i nobilitującego orderu, którego początki sięgają 1792 roku. Na obchody przybyli: płk Jerzy Pertkiewicz, mjr Mieczysław Wojtasik, kpt Józef Brzózka i por. Kazimierz Dryja. Zlot rozpoczął się od mszy w miejscowym kościele, podczas której homilię wygłosił proboszcz ks. Krzysztof Gałecki.
Współgospodarz zlotu wójt gminy Racławice Adam Samborski witał gości i nawiązał do postaci Tadeusza Kościuszki ,,męża nieustraszonego, którego nawet nieszczęście pokonać nie mogło”.

– Spotykamy się, by oddać hołd bohaterom, którzy są dzisiaj z nami, kawalerom Orderu Wojennego Virtuti Militari. To między innymi wy, czcigodni synowie ojczyzny, nieśliście jej wolność i niepodległość. Za to wszystko odnosimy się do was z wielkim szacunkiem – powiedział szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie płk Janusz Kurzyna. Z imienia i nazwiska zostali tez wymienieni pozostali żyjący w województwie kawalerowie VM, którzy z przyczyn zdrowotnych nie mogli przybyć do Janowiczek. Z przemowami wystąpili wicewojewoda Piotr Ćwik i kurator oświaty Barbara Nowak.

Bohaterowie zostali obdarowani pamiątkowymi plakietami przez szefa WSzW. Proboszcz racławickiej parafii został uhonorowany Krzyżem Republiki Pińczowskiej, zaś wójta Racławic odznaczono medalem „Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju”. Odczytano apel pamięci, a kompania reprezentacyjna VI Brygady Powietrzno – Desantowej z Krakowa oddała salut honorowy.

Zlot kawalerów VM był równocześnie miejscem współzawodnictwa klas mundurowych i organizacji proobronnych z Małopolski. W kategorii zawodów użyteczno – bojowych uczestniczyło 9 szkół. Zwyciężyła ekipa Zespołu Szkół im. W. Orkana w Marcinkowicach. Natomiast drużyna I Kompanii NSR przy WSzW w Krakowie wygrała rywalizację w kategorii „organizacje i stowarzyszenia proobronne”.

Laureaci konkursu
Laureaci konkursu

Zlot zakończyło składanie kwiatów pod pomnikiem B. Głowackiego. Uczestnikami uroczystości byli przedstawiciele WSzW w Krakowie, lokalni samorządowcy, młodzież klas mundurowych, organizacje proobronne z województwa i mieszkańcy Racławic. Uroczystość zakończył żołnierski poczęstunek.

Ryszard Nasada