Z babcią w duecie…

0
1140
Warsztaty w ramach projektu
Warsztaty w ramach projektu "Z babcią w duecie jest najlepiej na świecie"

„Z babcią w duecie jest najlepiej na świecie” to nazwa projektu Szkoły Podstawowej w Wysocicach, zgłoszonego do realizacji w ramach tegorocznej edycji konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich „Małopolska Lokalnie”. Pomysł został wysoko oceniony, dlatego też wysocickiej szkole przyznano dofinansowanie na jego realizację.
Głównym celem projektu „Z babcią w duecie jest najlepiej na świecie”, mającego charakter lokalnej inicjatywy, jest integracja dzieci klas I-III Szkoły Podstawowej w Wysocicach ze starszym pokoleniem, czerpanie z wiedzy i doświadczenia seniorów, a także aktywizacja osób starszych z lokalnego środowiska.

W ramach projektu podjęte zostaną określone działania. Nie zabraknie warsztatów artystycznych, spotkania z policją, konkursu plastycznego, czy zajęć przyrodniczych. Przewidziano również wspólny wyjazd do Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie na wybrany spektakl teatralny.
Dodajmy, że koordynatorami projektu są nauczycielki SP w Wysocicach – panie: Mariola Gugała, Agnieszka Szatan oraz Marzena Galon.

W ramach projektu „Z babcią w duecie jest najlepiej na świecie”, realizowanego przez Szkołę Podstawową w Wysocicach, dzieci z klas I-III – wspólnie ze swoimi babciami i dziadkami – uczestniczyli w warsztatach ceramiki artystycznej. Efektem prac prowadzonych pod kierunkiem instruktorek z firmy „ANGOBA” były piękne i oryginalne wyroby gliniane.
Wszyscy uczestnicy wspomnianych warsztatów, prowadzonych w SP Wysocice aktywnie i ochoczo zaangażowali się w działania plastyczne. Twórczym zajęciom towarzyszyła atmosfera wzajemnej i życzliwej współpracy.

(ik)