Kolejne sołectwa wydatkują Fundusz

0
1940
Nowy parking w Rzeżuśni
Nowy parking w Rzeżuśni

To był naprawdę dobry pomysł… Mowa o utworzonym niedawno Funduszu Sołeckim, czyli specjalnej puli pieniędzy z budżetu gminy Gołcza (kwocie 283 593,17 złotych), z której określone środki finansowe przyznano każdemu z 22. sołectw. Wielkość przydzielonej kwoty wynika z przelicznika, uwzględniającego liczbę mieszkańców wioski.

Sołectwa zaplanowały już swoje wydatki. Na jakie cele – jeszcze w bieżącym roku – zostaną przeznaczone wspomniane środki? Najwięcej, bowiem w sumie ponad 170 000 złotych zostanie wydane na zakup materiałów i wyposażenia (głównie świetlic wiejskich). Kwota (łączna) ponad 67 000 złotych będzie wydatkowana na zadania z zakresu transportu i łączności – w szczególności na utworzenie bądź utwardzenie i powiększenie parkingów oraz zakup nowych wiat przystankowych. Niektóre sołectwa postanowiły, że wydadzą przyznane im pieniądze na zakup i montaż lamp drogowych. Na ten cel przeznaczono łącznie blisko 41 000 złotych.

Niektóre sołectwa szybko przystąpiły do realizacji swoich planów. Jak już wcześniej informowaliśmy, z pieniędzy pochodzących z Funduszu Sołeckiego zakupiono a następnie zamontowano nowe wiaty przystankowe w Zawadce oraz Adamowicach, z kolei w Czaplach Małych dokonano zakupu kosiarki jezdnej (traktorka) oraz toalety publicznej.

W ostatnim czasie swoje środki z Funduszu Sołeckiego wydatkowały kolejne sołectwa. W pobliżu kościoła parafialnego w Mostku powiększono i utwardzono parking. Nowy parking wybudowano też przy remizie OSP w Rzeżuśni. W dwóch sołectwach: Trzebienice oraz Krępa, w pobliżu remiz OSP, utworzono place zabaw dla dzieci. Z pieniędzy Funduszu Sołeckiego doposażono już Dom Sołecki w Czaplach Wielkich – zakupiono krzesła oraz meble i sprzęt kuchenny. Wyposażono też świetlicę wiejską w Gołczy (zastaw nagłośnieniowy, krzesła, stoły, wyposażenie kuchni).

(ik)