Poczty Sztandarowe PSL
Poczty Sztandarowe PSL

W Zielone Świątki 15 maja 2016 r. powiatowe struktury Polskiego Stronnictwa ludowego zorganizowały w Racławicach obchody Święta Ludowego. Uroczystość rozpoczęła Msza św. odprawiona w miejscowym kościele. Ze względu na obawę przed niesprzyjającą pogodą, wbrew wcześniejszym zapowiedziom część oficjalna odbyła się w Restauracji „Bartoszówka” , a nie jak pierwotnie zaplanowano u stóp pomnika Bartosza Głowackiego w Janowiczkach. To nieco zmyliło wiele osób, które zebrały się nieopodal Kopca Kościuszki.

Gospodarzami uroczystości byli: prezes powiatowy PSL – wicestarosta Jerzy Pułka, starosta Marian Gamrat oraz Ryszard Jędruch. Przybyłych gości powitał wicestarosta. Wśród nich znaleźli się m.in.: licznie zgromadzone poczty sztandarowe z zarządami gminnymi PSL, druhowie z jednostek OSP oraz samorządowcy na czele z radnym wojewódzkim Adamem Domagałą, przewodniczącym Rady Powiatu Mariuszem Wolnym i wójtami gmin. Spotkanie uświetniły panie z kół gospodyń wiejskich – z Książa Małego i Kaliny Wielkiej oraz Orkiestra Dęta z Wrocimowic.

– Obchody Święta Ludowego to doskonały czas do refleksji i do jednoczenia – mówił wicestarosta Pułka, który jest nie tylko działaczem ruchu chłopskiego i samorządowcem, ale też nauczycielem historii. Z tej racji przypomniał o znaczeniu historycznym ziemi racławickiej, gdzie chłopi pod dowództwem Tadeusza Kościuszki odnieśli zwycięstwo w słynnej bitwie.

Z okazji powiatowego Święta Ludowego prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak – Kamysz wystosował list, w którym m.in. stwierdził, że Ludowcy muszą władzy przypomnieć, że nie ma i nigdy nie będzie zgody na deptanie nadrzędnych wartości w Polsce. Mimo że obecnie PSL utraciło władzę i ma bardzo niewielką liczbę posłów, prezes Kosiniak uważa, że jego partia ciągle stanowi wielką siłę zdolną do przeprowadzania pozytywnych zmian w kraju i zapewniania lepszej przyszłości Polakom.

Starosta Marian Gamrat dziękował za dobrą współpracę samorządowcom z powiatu miechowskiego. To zaowocowało w tym roku pozyskaniem kolejnych funduszy unijnych. Jako jedyny szpital w krakowskim obszarze metropolitalnym, miechowski (św. Anny) otrzyma duże pieniądze na poprawę efektywności energetycznej. Ponadto przy pomocy funduszy UE zrealizowane będą przez powiat dwie ponad dziesięciomilionowe inwestycje drogowe: modernizacja drogi od Bukowskiej Woli, przez Kalinę Wielką, Słaboszów, do granic powiatu i Małopolski oraz budowa drogi i remont na odcinku około 3,5 km w gminie Książ Wielki. Oprócz zadań drogowych będzie także realizowana modernizacja kształcenia zawodowego, która pozwoli na doposażenie szkół ponadgimnazjalnych będących pod egidą powiatu.
– To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby lokalni samorządowcy nie stanęli ponad podziałami politycznymi – podkreślał starosta Marian Gamrat.

Wicestarosta Jerzy Pułka portalowi miechowski.pl udzielił krótkiego wywiadu. Mówił m.in. o wyzwaniach na przyszłość dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, na szczeblach lokalnym i ogólnopolskim.
– Na szczeblu lokalnym chcielibyśmy utrzymać to, co dotychczas udało nam się stworzyć, czyli władzę w powiecie wspólnie z szeroko rozumianą koalicją z Ziemi Miechowskiej i komitetu Pawła Osikowskiego. Dzięki temu chcemy realizować zadania stojące przed samorządem powiatowym, czyli w myśl ustawy, zabezpieczanie potrzeb społecznych w ramach swych kompetencji i uprawnień.
Natomiast na szczeblu ogólnopolskim powinniśmy odbudować utracony autorytet PSL, którego rezultatem były słabe wyniki w wyborach parlamentarnych. To spowodowało, że mamy bardzo mały klub w Sejmie – 16-osobowy, czyli liczący niezbędne minimum do jego utworzenia. Im mniejszy klub, tym jest mniejsza dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie partii. To nas ogranicza. Niemniej jednak w dalszym ciągu nasze siły w skali kraju są bardzo duże i wierzymy, że uda nam się odzyskać autorytet. Jesienny kongres partii pokaże kierunki działania PSL.

Krzysztof Capiga