Budynek UGiM przed termomodernizacją
Budynek UGiM przed termomodernizacją

W najbliższych dniach Gmina Miechów rozpocznie realizację kolejnych zadań współfinansowanych z projektu szwajcarskiego, które obejmować będą:

1. Termomodernizację budynków użyteczności publicznej tj. Urzędu Gminy i Miasta Miechów oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miechowie.

Szkoła Podstawowa Nr 1 przed termomodernizacją
Szkoła Podstawowa Nr 1 przed termomodernizacją

2. Montaż pompy ciepła wraz z układem fotowoltaicznym na budynku krytej pływalni CKiS w Miechowie.

Kryta Pływalnia wzbogaci się o pompę ciepła wraz z układem fotowoltaicznym
Kryta Pływalnia wzbogaci się o pompę ciepła wraz z układem fotowoltaicznym

Zadania prowadzone będą w formule ”zaprojektuj i wybuduj”. W ramach prac w budynku UGiM oraz SP Nr 1 w Miechowie wykonane zostaną docieplenia ścian wraz z wykończeniem – tynkiem, docieplenia stropów i stropodachów. Zakres robót w obiektach obejmuje także wymianę starych okien i drzwi, montaż głowic termostatycznych i instalacji fotowoltaicznej oraz montaż opraw LED i źródeł światła LED.
Ponadto, w budynku UGiM zmodernizowana zostanie istniejąca kotłownia węglowa na kotłownię gazową. Powyższy zakres prac wykona firma WM Renowacje S.C. z Krakowa.
Montaż pompy ciepła wraz z układem fotowoltaicznym na budynku krytej pływalni CKiS w Miechowie zrealizuje Firma Sanito z Warszawy na podstawie umowy zawartej z Gminą Miechów.
Pozwoli to, na ograniczenie kosztów ogrzewania i prądu w obiekcie krytej pływalni.

Inwestycje wykonane zostaną w ramach dodatkowego zakresu projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej w gminach Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych”.
Wartość trzech powyższych zadań to kwota 3 304 103 zł.

Kolejnym etapem wspomnianego programu będzie wymiana oświetlenia ulicznego energochłonnego (rtęciowego) na oświetlenie energooszczędne typu LED na terenie miasta Miechów.

(UGiM)