Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Charsznicy podpisał umowę o współpracy z Centrum Medycznym iMed24, wchodzącą w skład spółki Comarch Healthcare S.A. realizującą projekt telekonsyliów – zdalnych konsultacji z lekarzem specjalistą. Zakres oferowanych świadczeń w PZOZ w Charsznicy obejmuje bezpłatne porady z zakresu: kardiologii i geriatrii.

Programem objęte są osoby zadeklarowane do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej naszej jednostki. Możliwość telekonsultacji z jednej strony ułatwia pacjentom dostęp do leczenia specjalistycznego, z drugiej – umożliwia lekarzom POZ konsultacje trudnych przypadków. Wszystkie badania konieczne do przeprowadzenia telekonsultacji (EKG spoczynkowe, zapis stetoskopem cyfrowym) wykonywane są w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Charsznicy. Sygnał z badań dzięki platformie e-Care odbierany jest u lekarza kardiologa lub, lekarza geriatry w Centrum Zdalnej Opieki, w iMed24. Uzyskane dzięki usłudze zdalnych konsultacji medycznych wyniki przechowywane są w Centrum Zdalnej Opieki e-Car. Pacjent przebywa cały czas w gabinecie swego lekarza rodzinnego, w jego obecności, specjaliści za pośrednictwem łącz oglądają jego wyniki badań, zadają pytania choremu i lekarzowi, a następnie podejmują decyzję co do dalszego leczenia. Konsultacja kardiologiczna i geriatryczna obejmuje między innymi pomoc w interpretacji wyników, sugestie dotyczące rozważenia zmiany doboru leków i zlecenia dodatkowych badań. Możliwość telekonsultacji ma ułatwić lekarzom POZ samodzielne prowadzenie pacjenta.

Dodatkową korzyścią ma być upowszechnianie nowatorskich metod konsultowania chorych i wykorzystywania współczesnych technik komunikacji, a także oszczędność czasu poświęcanego przez pacjentów na przemieszczanie się do odległych ośrodków specjalistycznych.

(red)