Mogą i chcą… śpiewać po angielsku

0
982
Laureaci konkursu
Laureaci konkursu

„Bawiąc uczyć – ucząc bawić…”- to jedna z czołowych myśli, zasad przyświecających współczesnym pedagogom. Zachęca ona nauczycieli m.in. do organizowania ciekawych konkursów.

W drugiej połowie kwietnia w Szkole Podstawowej w Szreniawie przeprowadzono II Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej „I can sing”, adresowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jego organizatorem była Magdalena Kowalska.

W tym roku do konkursu zgłosiło się 15 solistów, reprezentujących każdą z gołeckich szkół gminnych. Oceny prezentacji uczestników dokonało jury obradujące w trzyosobowym składzie: Katarzyna Badoń, Krzysztof Kałwa oraz Agnieszka Golda. Oceniano zarówno poczucie rytmu oraz muzykalność, jak i poprawność językową, ogólny wyraz artystyczny, czy wkład pracy włożony w przygotowanie występu.

Tegoroczną edycję konkursu wygrały (ex aequo) Maja Cieślik oraz Dominika Kowalczyk (obie reprezentujące SP w Szreniawie). Drugie miejsca Karolini Smolec (SP Gołcza) oraz Mateuszowi Pawlikowi (SP Wysocice). Trzecie lokaty zajęły dziewczęta: Hanna Słaboń i Karolina Grzanka (obie z SP Gołcza).

Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (działającą przy Urzędzie Gminy w Gołczy). Pozostałym uczestnikom wręczono nagrody pocieszenia, których fundatorem było Wydawnictwo Oxford.

/ik/