dyr. PZOZ Charsznica - Irena Czerkas
dyr. PZOZ Charsznica - Irena Czerkas

Przedmiotem majowych obrad Rady Gminy było m.in. sprawozdanie finansowe z działalności Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przedstawione przez dyr. placówki Irenę Czerkas. Najważniejszą informacją był zysk wypracowany w 2015 roku. Wyniósł on ponad 116 tys. zł. Rada przychylnie ustosunkowała się do wniosku dyr., by wygospodarowany zysk przeznaczyć na: częściową izolację budynku ośrodka w Charsznicy, doposażenie pomieszczeń ośrodka w Tczycy i zakup aparatury EKG oraz autoklawu.

W swoim sprawozdaniu dyr. Czerkas przedstawiła garść ciekawych zeszłorocznych statystyk. W 2015 roku do charsznickiego PZOZ zadeklarowanych było 5 872 pacjentów, w tym 754 dzieci. Do poszczególnych usług medycznych świadczonych przez lecznicę przyporządkowana była następująca liczba osób: do pielęgniarek środowiskowych – 6 028 osób, w tym 917 dzieci, położnej środowiskowej 3 337 w tym 500 dzieci, gabinet medycyny szkolnej – 729 uczniów. Lekarze pracujący w PZOZ Charsznica w 2015 roku udzielili 19 542 porady lekarskie, w tym 2 924 dzieciom i młodzieży do 18 roku życia. Odbyli także 403 wizyty domowe. Zaś pielęgniarki wykonały 1 560 świadczeń w środowisku. Położna patronażami objęła 131 noworodków. Gabinet zabiegowy wykonał 2 457 świadczeń, a gabinet szczepień – 779. U 3 032 osób pobrano materiał do badań analitycznych i zrealizowano je 15 364.
Do największych kosztów funkcjonowania placówki należą: wynagrodzenia – 947 693 zł, usługi obce – 425 642 zł, Na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia społecznej wpłacono 294 481 zł

Krzysztof Capiga