Rada Gminy Charsznica
Rada Gminy Charsznica

Na sesji 4 maja charszniccy radni zgłosili wójtowi potrzebę wybudowania parkingu przy stacji kolejowej. Po zmianie ekipy rządzącej nastąpiły też zmiany personalne wielu spółek, w tym kolejowych. W ślad za tym poszedł nowy projekt radykalnej przebudowy przebiegu sieci kolejowej nr 62, która przebiega przez kapuścianą gminę. Ma być ona częścią tzw. „Szlaku bursztynowego”, czyli sieci łączącej Polskę z krajami bałtyckimi. Tędy ma się poruszać tranzyt osobowo-towarowy. Docelowo nowoczesna infrastruktura ma pozwolić na szybkie poruszanie się pociągów do 100 km/h. Większa prędkość np. 160 km uniemożliwiłaby przejazd przez rogatki, takie jak choćby ta w centrum Charsznicy. Niemniej jednak cała linia będzie przeprojektowywana i przebudowywana. Zatem póki co, przejazd ma być remontowany doraźnie asfaltem. Jednak kolej zapewnia, że jeśli dojdzie do wspomnianej przebudowy linii, to charsznicki przejazd w pierwszej kolejności zostanie zmodernizowany.
Jeśli chodzi o utworzenie pod stacja w Tunelu parkingu, to jest to w gestii PKP, bowiem jest właścicielem dworca i przyległych mu gruntów. Z tym wszystkim wiąże się zwiększenie ruchu pociągów na linii.

Krzysztof Capiga