LO
LO "Przyjacielem Powiatu"

Mszą św. za Ojczyznę odprawioną w Bazylice Grobu Bożego rozpoczęły się tegoroczne obchody powiatowo-miejskie 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystość uświetniło 21 pocztów sztandarowych z różnych szkół, instytucji i organizacji.

W homilii proboszcz Mirosław Kaczmarczyk przypomniał, iż w tym dniu świętujemy podwójnie, nie tylko rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, ale też Matki Bożej Królowej Polski. Kościół i państwo byli od wieków ze sobą powiązani. Dowodzi temu choćby fakt, iż ten wiekopomny dokument z 1791 roku, pierwszy tego typu w Europie a drugi w świecie, rozpoczynał się wezwaniem – „W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego”.

Dalszy ciąg uroczystości miał miejsce na Rynku. Po odegraniu Hymnu Państwowego przez orkiestrę dętą „Tempo” z Charsznicy i wciągnięciu flagi państwowej na maszt przez poczet sztandarowy Komendy Powiatowej Policji, delegacje urzędów, przedszkoli, szkół, stowarzyszeń, harcerzy i kombatantów złożyły kwiaty pod pomnikiem z Orłem. Parlament reprezentowała poseł Lidia Gądek, a władze samorządowe – starosta Marian Gamrat, burmistrz Dariusz Marczewski i radny wojewódzki Mirosław Dróżdż. O odpowiedni przebieg uroczystości zadbali – asp. sztab. Mirosław Gręda, który stał na czele szyku oraz rzecznik starostwa Ryszard Nasada zapowiadający kolejno po sobie następujące wydarzenia.

Ostatnim akcentem obchodów było okolicznościowe spotkanie w starostwie. Tam wszystkich, w imieniu swoim i współorganizatora uroczystości burmistrza Dariusza Marczewskiego, powitał starosta Marian Gamrat. W swym wystąpieniu mówił m.in. o fenomenie oświeceniowej Konstytucji sprzed 225. lat, której fragmenty znajdywały się w kolejnych wersjach tego dokumentu, aż do naszych czasów. – Nic więc dziwnego, ze jak Polska długa i szeroka, zbieramy się rokrocznie, by w symboliczny sposób wyrazić nasz szacunek dla twórców dzieła, stanowiącego kamień milowy naszej państwowości i praworządności – stwierdził. Nawiązaniem do słynnej Konstytucji był fragment „Koncertu Jankiela” z epopei Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz”, który brawurowo recytowali uczniowie LO w Miechowie – Weronika Wieczorek i Damian Bzdzion.

Zwieńczeniem uroczystości majowej było wręczenie statuetki „Przyjaciel Powiatu”. W tym roku zdobyło ją Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Miechowie obchodzące w czerwcu stulecie istnienia. Dziękując za wyróżnienie dyr. Zygmunt Dróżdż wspomniał historię LO i zasługi swoich poprzedników oraz pokoleń nauczycieli i uczniów, którzy włożyli swe serca i wysiłek w powstanie szkoły, a później w jej rozwój.

Obchody trzeciomajowe w urzędzie zakończył koncert kwartetu smyczkowego ARCHI z Krakowa w składzie: Anna Hara-Pióro i Bogusława Ziegelheim (skrzypce), Grażyna Piechowska (altówka) i Agata Sanchez-Martos (wiolonczela). W ich wykonaniu zebrani usłyszeli utwory Mozarta, Haydna, Moniuszki i Chopina.

Krzysztof Capiga