Absolwenci oddają hołd sztandarowi szkoły
Absolwenci oddają hołd sztandarowi szkoły

Akcentem artystycznym, nawiązującym do 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w wykonaniu uczniów miechowskiego Zespołu Szkół Nr 1, rozpoczęła się uroczystość pożegnania 141 uczniów i słuchaczy kończących na tym etapie edukację. Przed sztandarem szkoły wyróżnieni maturzyści przypomnieli, iż u progu swej edukacji na poziomie średnim ślubowali nie zawieść pokładanych w nich nadziei. Dotrzymali tych słów. Jak podkreślali, starali się godnie reprezentować „Ekonomik”, wytrwale i systematycznie pracować nad wzbogaceniem swej wiedzy i kształtowaniu charakterów. Maturzyści 2016 oddali po raz ostatni hołd sztandarowi szkoły. Kształcili się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik geodeta, technik żywienia i usług gastronomicznych. W gronie kończących ten etap edukacji znaleźli się także słuchacze liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Witając przybyłych gości, w tym wicestarostę Jerzego Pułkę, rodziców, pedagogów, wychowawców, a najgoręcej absolwentów, dyr. Marzena Samborska wspomniała, iż mimo że jest to ich ostatni dzień w tej szkole, to w pamięci pozostaną im wszystkie chwile i wspomnienia z nią związane Jednocześnie zauważyła, że za kilka dni tuż po Majówce, przed będą egzaminy maturalne. To trudny czas, pełen emocji ale bardzo ważny. Dlatego dyrektor życzyła młodzieży, by jak najlepiej wykorzystała ten czas. Na dalsze lata życia, nauki i pracy życzyła także nieustającej młodzieńczej pasji do poznawania świata. Marzena Samborska na kolejne lata życia motywowała młodzież słowami: – budujcie waszą przyszłość na mądrości, którą tyle lat zdobywaliście. Pamiętajcie, iż głód wiedzy, chęć zdobywania doświadczenia i ciekawość świata sprawiają, że wciąż się rozwijamy, zmieniamy. Dlatego, uczcie się przez całe życie.

Tego dnia było jeszcze wiele gratulacji, podziękowań i życzeń, ze strony rodziców i uczniów opuszczających mury „Ekonomika”. Kulminacją uroczystości było wręczenie nagród i dyplomów dla tych, którzy zasłużyli na to swą nauką, postawą i zaangażowaniem w życie szkoły i jej reprezentowanie na zewnątrz np. w Szkolnym Zespole Tanecznym „Miechowianie”, czy też Uczniowskim Klubie Sportowym” albo hospicyjnym wolontariacie.
A oto lista absolwentów z najlepszymi wynikami w nauce (średnia powyżej 4,75):

Najlepsi absolwenci "Ekonomika"
Najlepsi absolwenci „Ekonomika”

Krzysztof Capiga