Koordynacja pobytu pielgrzymów podczas ŚDM

0
2141

W Starostwie Powiatowym w Miechowie odbyła się narada w sprawie koordynacji pobytu pielgrzymów w powiecie miechowskim w czasie tegorocznych 31. Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie pomiędzy 25 a 31 lipca. Organizatorem spotkania był Referat Zarządzania Kryzysowego działający w urzędzie pod kierownictwem Wieńczysława Perka. Naradzie przewodniczyła sekretarz powiatu Maria Sztuk. Uczestnikami, oprócz pracowników starostwa, byli przedstawiciele służb powiatowych (Policji, Straży Pożarnej) i inspekcji (Sanepidu), urzędów gmin zajmujący się zarządzaniem kryzysowym, Szpitala św. Anny i Straży Miejskiej.

Uczestnicy omówili listę potencjalnych zagrożeń, sformułowanych w 33. modułach tematycznych. Zbiorowe zakłócenie porządku publicznego, działania dezinformacyjne, usuwanie skutków wypadku komunikacyjnego, zagrożenie chemiczne, brak zasilania energetycznego czy też awaria systemu łączności to tylko przykłady zdarzeń, które pozwoliły uczestnikom narady omówić sposoby przeciwdziałania lub likwidacji niepożądanych sytuacji. Część z nich może wprawdzie wydarzyć się poza miejscem głównych uroczystości, ale każde zdarzenie, bez względu na lokalizację, będzie wymagało profesjonalnego zabezpieczenia pielgrzymów. Lista potencjalnych zagrożeń została opracowana przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na bazie doświadczeń pozyskanych od organizatorów poprzednich wielkich imprez masowych, m.in. wizyt papieskich w Polsce czy też poprzednich ŚDM w innych państwach.
Jak zgodnie zauważono, kluczem do zapewnienia sprawnej logistyki tej wielkiej światowej imprezy, a szczególnie jej bezpieczeństwa, będzie skuteczna współpraca i koordynacja wszystkich współorganizatorów, odpowiedzialnych służb i inspekcji na wszystkich szczeblach. Niebagatelne znaczenie będzie miał właściwy przepływ informacji. Przewiduje się, że w ramach spotkań w Małopolsce z papieżem Franciszkiem I, z końcem lipca br. w powiecie miechowskim będzie goszczonych co najmniej 4 tysiące pielgrzymów.
Ryszard Nasada, rzecznik prasowy starostwa