Jaki będzie przebieg S7 przez gminę Miechów?

0
3443

W najbliższy wtorek 26 kwietnia w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie odbędzie się spotkanie informacyjne organizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, dotyczące realizacji inwestycji pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Moczydło (granica z woj. Świętokrzyskim) – Szczepanowice – Widoma – Zastów – Kraków (do węzła„Igołomska”) odcinek I: granica woj. świętokrzyskiego – węzeł „Szczepanowice”(bez węzła) – dł. ok. 23,2 km oraz odcinek II: węzeł „Szczepanowice” (wraz z węzłem) – węzeł „Widoma” (wraz z węzłem) – dł. ok. 14 km”.
Celem planowanego spotkania jest zaprezentowanie mieszkańcom aktualnych
rozwiązań projektowych drogi S7, jak również przedstawienie harmonogramu działań
zmierzających do wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
oraz rozpoczęcia robót budowlanych.
/ck/